düyünləmək

düyünləmək
f.
1. Düyün edib bağlamaq, düyün vurmaq, düyün halına gətirmək. İpləri bir-birinə düyünləmək. – O əllər məkik atmaqdan, . . odun kəsməkdən, ya da nazik qırıq ipək saplarını düyünləməkdən, cəhrə dolandırmaqdan, lülə sarımaqdan qabar olub ağaca dönmüşdür!. . Ə. Ə.. Qadın bu pullara həsrətlə baxdı və nəhayət, onların beşini götürüb çarqatının ucuna düyünlədi. P. M..
2. Bir sıra tərkiblərdə işlənir: əllərini düyünləmək – bax əl. Yumruğunu düyünləmək – bax yumruq. Qaşlarını düyünləmək – bax qaşlarını çatmaq («qaş»da).
3. məc. Dərd olmaq, dağlandırmaq (bu mənada xalq ədəbiyyatında adətən «sinə» sözü ilə bərabər işlənir). Təbib olsam, yaraların bağlaram; Sinəm üstə düyünlərəm, dağlaram. A. Ə.. <Kərəm:> Dərdim, sinəm düyünlərəm, dağlaram; Ağ geymərəm, qaraları bağlaram. «Əsli və Kərəm». Bir xalın bənd edib aşiqi bağlar; Bir xalın sinəmi düyünlər, dağlar. S. Rüst..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • düyünləmə — «Düyünləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyünlənmə — «Düyünlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyünlənmək — məch. 1. Düyün edilib bağlanmaq, düyün vurulmaq. 2. məc. Dolaşmaq, mürəkkəbləşmək, çətinləşmək; yığılıb bir birinə qarışmaq. Yenə də əski xatirələr düyünlənib onun fikrini çulğaladı. Ə. Vəl.. Dəmirov dönüb qayıtdı, onun alnında fikirlər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyün — 1. is. 1. İki ip və s. nin bir birinə bağlanmasından əmələ gələn yumru ilmək yeri, habelə ipin özünün ilmək halına salınmış yeri. İpin düyününü açmaq. – <Səttar:> Yazıq arvadın barmaqları ilmədə qalıb, gözü düyünlərdə. P. M.. Düyün düşmək – …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düymək — f. 1. Kəndirin, ipin və s. nin bir yerini ilmək halına salmaq; ilgəkləmək, düyünləmək, düyün halına salmaq. <Cahandar ağa> Yəhəri atın belinə qoydu. Qarınaltı qayışları möhkəm çəkdi, üzəngini, yüyəni yoxladı, dal tərəfə keçib atın quyruğunu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyünlü — sif. 1. Düyünü, ya düyünləri olan. İlanlar fışıldayır kol koslar arasından; Ayağa dolaşan düyünlü kəndir kimi. S. Rüst.. 2. Bir parçanın və s. nin içinə qoyulub düyünlənmiş. Papağının içindən əsgiyə düyünlü açarları çıxardır. S. S. A.. 3. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dürmək — (İmişli) bağlamaq, düyünləmək. – Mı:y bırdan dür, açılmasun …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cüğd — ə. 1) bayquş; 2) başın arxa tərəfində düyünlənmiş saç; 3) m. qıvrım, qıvrılmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”